Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

22-12

guongnguoitotviectot

D

1917681
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
134
685
5863
1459144
14185
28229
1917681

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-19 01:46
 Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

 

 
Lãnh đạo huyện Yên Thủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn. Ảnh: Lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn rà soát quy hoạch xây dựng thị trấn Hàng Trạm đến năm 2030. Ảnh: P.V
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Vai trò của Mặt trận, đoàn thể CT-XH trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đạt kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tốt. QP-QSĐP được củng cố, tăng cường, ANCT - TTATXH được giữ vững, ổn định.   
 
Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện là lãnh đạo sát sao việc cụ thể hóa và đổi mới học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 (khoá XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kịp thời triển khai, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của cấp ủy và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và LLVT đã quan tâm triển khai thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong công tác dân vận. Công tác cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, tiếp công dân, giải quyết KN-TC, phòng chống tham nhũng được quan tâm chú trọng.
 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 5 năm qua (2015-2020), tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của huyện tương đối toàn diện, giá trị sản xuất bình quân đạt 7,84%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 30,53%; CN-XD chiếm 38,54%; dịch vụ chiếm 30,93%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41,06 triệu đồng. Đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,7%. Thu NSNN hàng năm tăng trung bình 24,4% so với dự toán UBND tỉnh giao, phấn đấu đến năm 2020 đạt 186,5 tỷ đồng, gấp 5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua việc thực hiện 2 nghị quyết về phát triển nông nghiệp và sử dụng hiệu quả bản đồ thổ nhưỡng, Nhân dân trong huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch, xây dựng cánh đồng lớn, hình thành vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao; xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất cây trồng, vật nuôi, tạo được bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, kết hợp giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân đạt 3,94%/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 21,3% so với năm 2015. Thực hiện dồn điền, đổi thửa được 999,2 ha, nâng tổng diện tích đã dồn đổi của huyện lên 1.510 ha. Đặc biệt, tháng 12/2019, huyện đã tổ chức Lễ công bố chứng nhận nhãn hiệu "Bưởi Yên Thuỷ”, đây là điều kiện quan trọng để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xúc tiến đầu tư, thương mại và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
 
Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư nâng cấp, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển tương đối đa dạng, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân 12,3%/năm, tổng giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng 78,8% so với năm 2015. Lĩnh vực CN-XD và giao thông không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 8,02%/năm. Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng được tăng cường; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần phát triển KT-XH, phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh. Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chú trọng. Trên địa bàn huyện hiện có 113 doanh nghiệp, 96 chi nhánh, văn phòng đại diện, tổng số vốn điều lệ khoảng 1.300 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 3.100 lao động. Đến nay, toàn huyện có 22 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 7.200 tỷ đồng. Kinh tế tập thể có nhiều khởi sắc, toàn huyện có 62 tổ hợp tác, HTX, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Đã hình thành nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có sản phẩm OCOP được công nhận. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong nhiệm kỳ có 3 xã về đích NTM, theo đó, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã, tăng 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, cao hơn 1,1 tiêu chí so với mức bình quân chung toàn tỉnh, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.
 
Cùng với những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện cũng đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Về giáo dục, quy mô trường lớp được mở rộng, xây dựng kiên cố, khang trang theo hướng đạt chuẩn, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao, đến nay, đã có 26/39 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào "Xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt hiệu quả cao. Công tác QP-QSĐP được củng cố, tăng cường. Tình hình ANCT - TTATXH luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư để phát triển KT-XH.
 
Với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Phấn đấu đến năm 2025, Yên Thủy đạt huyện NTM, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Bùi Trung Kiên 
TUV, Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện 
 

Tìm kiếm

YENHUY

 

phan anh kien nghi

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


THONG TIN DOI NGOAI

cam-cao-phong

trinhtau2

BANG-GIA-DAT-2015

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction