Kinh tế

Để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiết kiệm kinh phí. Huyện nhà đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất. Qua 4 năm triển khai, Ban chỉ đạo huyện đã giao cho ban chỉ đạo đồn điền, đổi thửa xã thực hiện đúng 8 bước tiến hành, trong đó chú trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, làm rõ, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi thí điểm thành công ở 3 xóm, huyện đã triển khai nhân rộng thành công ở 36 xóm của 6 xã, với 3.197 hộ tham gia, diện tích dồn điền, đổi thửa được 1.156,7ha. Trước khi dồn, 6 xã có 21.908 thửa, bình quân mỗi hộ 6,85 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa 528m2. Sau khi dồn còn 7.663 thửa ,giảm 65% số thửa, bình quân mỗi hộ còn 2,4 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa 1.509m2 . Cùng với việc dồn điền đổi thửa, các xã đã quy hoạch lại đồng ruộng, đào đắp 130 km đường nội đồng, 185,02 km kênh mương, lắp đặt 2.616 cống nội đồng, làm mới 02 bai dâng và 05 km kênh mương bê tông. Tổng kinh phí thực hiện trên 13 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 4,4 tỷ đồng.

          Dồn điền , đổi thửa đã khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, giảm chi phí sản xuất, nhất là công làm đất, cuốc góc ruộng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh , thu hoạch và tiết kiệm chi phí sản xuất cho người nông dân./.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Đài Truyền hình - Truyền thanh huyện