----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

Số TT

Tiêu đề

Tải về

 1.

Quyết định ban hành bộ tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

taive
 2.

Chính sách chất lượng UBND huyện Yên Thủy

taive
 3.

Mục tiêu chất lượng UBND huyện Yên Thủy

taive

 4.

Mục tiêu chất lượng các phòng chuyên môn

taive

 5.

Danh mục TTHC đã quy trình hóa

taive
 6.

Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 7.

Nhận biết quá trình hệ thống của UBND huyện Yên Thủy theo yêu cầu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 8.

Kế hoạch triển khai

taive
 9.

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

taive
 10.

Chương trình đánh giá nội bộ năm 2019

taive

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction