----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

Quy trình Kiểm soát tài liệu dạng văn bản (Tài liệu, hồ sơ)

- Biểu mẫu: BM-01-01BM-01-02BM-01-03BM-01-04BM-01-05

taive

2.

Quy trình Quản lý rủi ro và cơ hội

- Biểu mẫu: BM-02-01BM-02-02BM-02-03;

taive

3.

Quy trình Đánh giá nội bộ

- Biểu mẫu: BM-03-01BM-03-02BM-03-03BM-03-04BM-03-05BM-03-05

taive

4.

Quy trình Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

- Biểu mẫu: BM-04-01BM-04-02

taive

5.

Quy trình Thực hiện hành động khắc phục

- Biểu mẫu: BM-05-01

taive

6.

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Biểu mẫu: BM-06-01BM-06-02

taive

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction