----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Văn phòng HĐND và UBND huyện

 taive

2.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Kinh tế - Hạ tầng

taive 

3.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng TC-KH

 taive

4.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng NNPTNT

 taive

5.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Nội vụ

 taive

6.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 taive

7.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Y tế

 taive

8.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Thanh tra huyện

 taive

9.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tư pháp

 taive

10.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Văn hóa và Thông tin

 taive

11.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Giáo dục và Đào tạo

 taive

12.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tài nguyên và Môi trường

 taive

13.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Dân tộc

 taive

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction