----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

2

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ sở giáo dục phổ thông

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

3

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

4

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

5

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

6

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

8

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

9

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Trẻ em

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

10

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ sở giáo dục phổ thông

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

11

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

12

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Tiền lương

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp xã

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

15

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

16

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo Chính phủ

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

17

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

18

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

19

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

20

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Văn hóa thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

22

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

23

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

24

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

25

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

Sở Y tế - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

26

Đề nghị gia hạn cấp phép khoan, đào lòng đường, hè phố để thi công công trình trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đường bộ

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

27

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tôn giáo Chính phủ

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

28

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

29

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

30

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

31

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

32

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

33

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

34

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

35

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

36

Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đường bộ

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

37

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

38

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

39

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

40

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

41

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

42

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

43

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

44

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

45

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

46

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

47

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

48

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

49

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Giáo dục Mầm non

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

50

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

51

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Người có công

Bộ Công an

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

52

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

53

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Thi đua - khen thưởng

Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

54

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Người có công

Bộ Giao thông vận tải

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

55

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đất đai

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

56

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

57

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

58

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

59

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

60

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Hạ tầng kỹ thuật

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

61

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Người có công

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction