BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Dich nCoV copySYT

Những năm qua, với sự đồng lòng thống nhất vượt khó, huyện Yên Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng phát triển KT-XH, chuẩn bị những điều kiện nắm bắt cơ hội mới để bứt phá trong tương lai. Trong bối cảnh mới, huyện Yên Thủy đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ. Dù là huyện xa trung tâm tỉnh, nhưng Yên Thủy lại tiếp giáp với các địa phương đang phát triển mạnh như Ninh Bình, Thanh Hóa. Huyện có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Cùng với đó là hệ thống quốc lộ kết nối mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế. Trên địa bàn huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp; vật liệu xây dựng, đô thị; du lịch. Đã có khu công nghiệp Lạc Thịnh đang được tháo gỡ khó khăn để sẵn sàng thu hút đầu tư theo quy hoạch. Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn. Đặc  biệt, cán bộ, Nhân dân trong huyện có khát vọng đổi mới. Người dân Yên Thủy năng động, tìm tòi sáng tạo, từ rất lâu, huyện đã xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa chủ lực với các loại cây ăn quả, hoa màu.

Với những kết quả đã đạt được cùng với những thuận lợi, thế mạnh sẵn có huyện Yên Thủy xác định phương hướng, mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ;  phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 Yên Thủy đạt huyện nông thôn mới”

Một số chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế:

-Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2020 - 2025 tăng 13,5%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt: 75 triệu đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 100 tỷ đồng.

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 25% trở lên.

 * Về văn hóa - xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm trở lên (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025)

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 dưới 60%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 61,5%. Trong đó: lao động có bằng, chứng chỉ, đạt: 25%.

- Số bác sỹ/vạn dân đến năm 2025: 8 bác sỹ. 

- Số giường bệnh/vạn dân đến năm 2025: 21 giường.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt từ 97% trở lên.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 82% (Trong đó: có 02 trường Trung học phổ thông đạt chuẩn).

- Tỷ lệ xã đạt bộ chỉ tiêu quốc gia về y tế đến năm 2025: 100%.

- Chỉ tiêu nông thôn mới đến năm 2025: Đạt huyện nông thôn mới; có 03 xã đạt nông thôn mới nâng cao, có 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 30 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và 400 vườn mẫu.

- Chỉ tiêu về văn hóa hàng năm: 80% gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 80%  khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá; 95% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá; 95% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 80% doanh nghiệp văn hoá. 

* Về môi trường:

- Đến năm 2025: Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%.

- Đến năm 2025: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn đạt 80% trở lên, trong đó tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 96%; Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp khi hình thành có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ nhà máy có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn khi xả thải ra môi trường đạt 100%. 

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng: 42%.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1. Phát triển kinh tế và thực hiện các đột phá chiến lược của Đảng, Nhà nước
  2. Phát triển văn hóa - xã hội
  3. Về quốc phòng, an ninh, nội chính
  4. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc.     

Thứ nhất Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tập trung phát triển nông nghiệp và du lịch chất lượng cao dựa trên lợi thế tự nhiên. 

Về nông nghiệp, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ưu tiên đầu tư cho các dự án, mô hình phát triển liên kết chuỗi giá trị hàng hóa: sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch vùng sản xuất tập trung và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và cơ sở chế biến tập trung. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra. Hình thành một số mô hình tổ chức liên kết sản xuất bảo đảm chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương.

Về công nghiệp và xây dựng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ, thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, nguồn vốn, thị trường tiêu thụ, tiến độ thực hiện dự án ... cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lạc Thịnh, lập dự án quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp tại xã Ngọc Lương. Tập trung phát triển công nghiệp gắn với chế biến các sản phẩm đầu ra của nông nghiệp, tạo dựng chuỗi giá trị hàng hóa cho các sản phẩm nông sản mang thương hiệu Yên Thủy (rau, củ, quả, dược liệu...). Phát triển công nghiệp thân thiện môi trường và gắn với giải quyết việc làm. Khai thác các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế về nguồn nhân lực địa phương và lợi thế về tài nguyên trên địa bàn. Xây dựng hệ thống lưới điện đảm bảo cung ứng điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sử dụng của người dân.

Về dịch vụ, đẩy mạnh khai thác các loại hình dịch vụ gắn với điều kiện giao thông thuận lợi hơn của huyện như khách sạn, nhà hàng, các điểm dừng nghỉ và dịch vụ giao thông vận tải, điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP. Phát triển một số khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thể thao có qui mô lớn, xây dựng một số mô hình sinh thái trên cơ sở tài nguyên hiện có (nguồn nước khoáng nóng), nhằm khai thác điều kiện tự nhiên của huyện cũng như lợi thế về khoảng cách so với Thủ đô và các trung tâm đô thị của các địa phương lân cận. Nâng cao chất lượng hạ tầng dịch vụ theo 5 hướng hiện đại. Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thứ hai Phát triển các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư, tài chính, tín dụng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập mới Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực trong đó trọng tâm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục củng cố và tạo điều kiện để Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác phối hợp giữa UBND huyện với các Sở, ngành của tỉnh và giữa các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện trong thu hút đầu tư.

Tích cực bồi dưỡng nguồn thu bằng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay và cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn có khả năng tạo ra sự thay đổi cơ bản và nhanh chóng bộ mặt của nền kinh tế huyện. Tăng cường quản lý thu, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi thuế nợ đọng. Thực hiện thu đúng, thu đủ, đi đôi với nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định, bền vững, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 100 tỷ đồng.

 Thực hiện tốt chủ trương đổi mới quản lý tài chính công trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý, điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương và đủ nguồn lực cho các chế độ, chính sách theo quy định. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách hoạt động tín dụng của Nhà nước. Quan tâm thự c hiện tốt chinh sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các khoản tín dụng ưu đãi.

Thứ ba Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Thứ tư Xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức và quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu Quốc gia, các nguồn vốn khác, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đưa cơ giới hoá vào sản xuất

Thứ năm Thực hiện các đột phá chiến lược.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Thực hiện tốt việc mở rộng không gian và hoàn thiện tổ chức thị trấn Hàng Trạm đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040, theo Quyết định số 2994/QĐUBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Hạ tầng giao thông: Từng bước phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với Quy hoạch tổng thể của tỉnh. Tiếp tục nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ huyện; giao thông đến trung tâm xã vùng khó khăn; giao thông nội đồng. Phấn đấu100% tuyến đường do huyện quản lý nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A trở lên; 75% đường trục thôn, xóm được cứng hóa; 70% đường ngõ xóm được cứng hóa và không lụt lội trong mùa mưa; 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa để xe cơ giới đi lại thuận tiện.

 Hệ thống mạng lưới điện: Tiếp tục đầu tư nâng cấp mạng lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp.

 Hệ thống thủy lợi: Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình kênh mương, hồ, đập, mở rộng diện tích tưới, tiêu đảm bảo nước cho sản xuất, đồng thời chủ động phòng, tránh bão, lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu đảm bảo chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất đạt trên 80%; Tỉ lệ kiên cố hóa kênh mương, hồ đập đạt trên 70%.

Về Phát triển nguồn nhân lực: Tập trung xây dựng nguồn nhân lực các linh vực quản lý và tổ chức, phát triển công nghệ sản xuất, công nghệ cao; ưu tiên phát triển nhân lực trong ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng các mô hình học tập trong Nhân dân để nâng cao dân trí, tạo ra nguồn nhân lực ngày càng chất lượng.

Hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, tăng dần cấp độ triển khai dịch vụ công trực tuyến và từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nhằm đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, thuận lợi, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ nhất Phát triển giáo dục và đào tạo: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Đẩy mạnh công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

Thứ hai Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; công tác dân số. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục phát triển mạng lưới y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh.

Thứ ba Phát triển văn hóa thông tin, thể dục, thể thao: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, thông tin, truyền thông. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao. Phấn đấu 100% khu dân cư có nhà văn hoá.

Thứ tư Thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tạo việc làm với mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Quan tâm thực hiện tốt các quyền trẻ em; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách của nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát huy sức mạnh toàn dân và hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, góp phần xây dựng nền tư pháp vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giao dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên. Thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường các hoạt động giam sát theo luật định. Đẩy mạnh tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thủy bước vào giai đoạn mới có nhiều thời cơ, vận hội, bên cạnh những khó khăn, thách thức đan xen. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh; Đại hội Đảng bộ huyện Yên  Thủy lần thứ XXI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Yên Thủy ngày càng phát triển, sớm đạt huyện nông thôn mới./.

Về địa hình, Yên Thủy là huyện duy nhất của tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với vùng lãnh thổ: Tây Bắc - Đồng bằng sông Hồng và bắc Trung bộ. Tựa lưng và dãy Trường sơn hùng vĩ cho nên Yên Thủy có một địa hình thuận lợi: tiếp giáp với vùng kinh tế có dân số đông, lực lượng lao động, khoa học kỹ thuật, tài chính khả năng đầu tư lớn là những tiềm năng thuận lợi có thể khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yên Thủy có vị trí quốc phòng rất quan trọng trong khu vực. Độ cao  trung bình 24so vơi mặt nước biển. Chiều dài trung bình là 26.0km, chiều rộng trung bình là 12,0 km, phân thành 3 vùng sản xuất chuyên canh:

Vùng 1: Gồm các xã Lạc Thịnh, Thị trấn là vùng trung tâm kinh tế, chính trị, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ của huyện.

Vùng 2: Gồm các xã Đa phúc, Hữu Lợi, Đoàn kết, Yên Trị, Phú Lai, Ngọc Lương đây là vùng có diện tích rừng và vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, trồng rừng, là vùng có sản lượng lạc, ngô, mía cao nhất huyện.

Vùng 3: Gồm các xã: Bảo Hiệu, Lạc Lương, Lạc sỹ cách trung tâm huyện trên 10 km, địa hình cao, dốc, kinh tế chủ yếu là sản xuất  lâm nghiệp, trồng rừng và cây ăn quả. Hiện giờ đường Hồ Chí Minh đi qua hai xã Bảo Hiệu, và Lạc Hưng đã tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu hàng hoá.

Về khí hậu

Yên Thủy nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt (Xuân, Hạ, Thu, Đông) nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với nhiều loại cây trồng công nghiệp như: Đậu tương, mía, cam, chanh, lạc và các loại cây ăn quả, cây công nghiệp khác nhau, các khu vực núi cao khí hậu mát mẻ vào mùa hè đều có khả năng thành lập khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái...

Có thể thấy, điều kiện địa hình, khí hậu, thủy văn, sông ngòi không chỉ tạo cho Yên Thủy những thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ và phát triển lâm nghiệp mà còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Yên Thủy.

Số TT

Tiêu đề

Tải về

 1.

Quyết định ban hành bộ tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

taive
 2.

Chính sách chất lượng UBND huyện Yên Thủy

taive
 3.

Mục tiêu chất lượng UBND huyện Yên Thủy

taive

 4.

Mục tiêu chất lượng các phòng chuyên môn

taive

 5.

Danh mục TTHC đã quy trình hóa

taive
 6.

Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 7.

Nhận biết quá trình hệ thống của UBND huyện Yên Thủy theo yêu cầu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 8.

Kế hoạch triển khai

taive
 9.

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

taive
 10.

Chương trình đánh giá nội bộ năm 2019

taive

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 6, đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Số điện thoại: 02183 896212;

Fax: 02183 852491

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ:https://doanhnghiep.chinhphu.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

 - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

          - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

 Tên cơ quan tiếp nhận: Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

- Số điện thoại: 02183.896.212

- Địa chỉ thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Văn phòng HĐND và UBND huyện

 taive

2.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Kinh tế - Hạ tầng

taive 

3.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng TC-KH

 taive

4.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng NNPTNT

 taive

5.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Nội vụ

 taive

6.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 taive

7.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Y tế

 taive

8.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Thanh tra huyện

 taive

9.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tư pháp

 taive

10.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Văn hóa và Thông tin

 taive

11.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Giáo dục và Đào tạo

 taive

12.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tài nguyên và Môi trường

 taive

13.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Dân tộc

 taive

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

Quy trình Kiểm soát tài liệu dạng văn bản (Tài liệu, hồ sơ)

- Biểu mẫu: BM-01-01BM-01-02BM-01-03BM-01-04BM-01-05

taive

2.

Quy trình Quản lý rủi ro và cơ hội

- Biểu mẫu: BM-02-01BM-02-02BM-02-03;

taive

3.

Quy trình Đánh giá nội bộ

- Biểu mẫu: BM-03-01BM-03-02BM-03-03BM-03-04BM-03-05BM-03-05

taive

4.

Quy trình Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

- Biểu mẫu: BM-04-01BM-04-02

taive

5.

Quy trình Thực hiện hành động khắc phục

- Biểu mẫu: BM-05-01

taive

6.

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Biểu mẫu: BM-06-01BM-06-02

taive

image0image1

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


THONG TIN DOI NGOAI

cam-cao-phong

trinhtau2

491497
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
285
350
1725
40123
5473
19041
491497

Your IP: 34.204.185.54
2021-04-15 17:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction