Xem nội dung Kế hoạch phát động thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026