Chỉ đạo điều hành

Xem nội dung chi tiết: Công văn số 151/UBND-VHTT về việc đôn đốc ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Bình