----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

Hệ thống văn bản pháp quy
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Danh mục: VĂN BẢN HĐND TỈNH
Trang 1 của 2
Sắp xếp: | Tên | Ngày | Đánh giá | [Giảm dần]
Các tập tin:
NGHỊ QUYẾT số 63/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quyết định dự toán NSĐP và phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-19
3.47 MB
116
NGHỊ QUYẾT số 62/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-12-19
1.24 MB
110
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
6.48 MB
131
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Về việc thông qua danh mục cac dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để PTKT-XH vì lợi ích Quốc gia, lợi ích Công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
3.79 MB
163
Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức cấp xã, xóm, tổ dân phố

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
883.97 KB
181
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
1.72 MB
125
Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
1.32 MB
142
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Quyết định dự toán NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
5.22 MB
142
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
6.15 MB
133
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP thời kỳ ổn định NS giai đoạn 2017-2020

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2017-03-15
1.28 MB
195

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction