Chính trị

Mới đây, UBND huyện Yên Thủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Hòa Bình tổ chức mở lớp lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên huyện Yên Thủy. lớp học gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.Với hình thức học tập vừa học vừa làm, học các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. trong chương trình các học viên sẽ được học tập 16 chuyên đề về quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Nội vụ. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Thủy năm 2018 nhằm giúp cho các học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong công vụ của đội ngũ chuyên viên huyện Yên Thủy. Từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của luật công chức. Trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nhà nước, pháp luật về quản lý hành chính, kỹ năng công nghệ hành chính về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Đài Truyền hình - Truyền thanh huyện