Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

22-12

guongnguoitotviectot

D

1917849
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
302
685
6031
1459144
14353
28229
1917849

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-19 03:53

Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. 80 cán bộ, đảng viên đối tượng 4 thuộc các phòng, ban của huyện và đơn vị thị trấn Hàng Trạm. đã hoàn thành nội dung chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019 do Hội đồng GDQP&AN huyện Yên Thuỷ tổ chức

         Trong thời gian 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13/10/2019, 80 học viên đã được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, năm 2019 với các 7 chuyên đề chính bao gồm: Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia. Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và anh ninh. Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia. biển Việt Năm. Pháp lệnh dự bị động viên. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luạt của nhà nước VN về quốc phòng an ninh. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo VN trong tình hình mới. Phòng chống diễn biến hòa bình, bọa loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với VN. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước VN về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước VN về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước VN về dân tộc, tôn giáo găn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thông qua Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019 giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nâng cao trình độ nhận thức về Quốc phòng - An ninh, từ đó trên cương vị lĩnh vực công tác, các đồng chí sẽ vận dụng phù hợp, linh hoạt các nguyên tắc, biện pháp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng hiện nay./.

Đài Yên Thủy

Tìm kiếm

YENHUY

 

phan anh kien nghi

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


THONG TIN DOI NGOAI

cam-cao-phong

trinhtau2

BANG-GIA-DAT-2015

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction