An ninh - Quốc phòng

        
Image348 Ngày 20/9, UBND huyện tổ chức hn sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, dự và chỉ đạo HN có đ/c Phạm Văn Lưu, phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Bùi Văn Hải, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đ/c Bùi Văn Hòa phó chủ tịch HĐND huyện.

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khoá X về “Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong giai đoạn 2009-2019, công an và các LLVT huyện Yên Thủy đã phối hợp tổ chức tuần tra trên 11.000 lần, trên 10.000 lượt dân quân được huấn luyện. tổ chức được 35 cuộc diễn tập cấp xã và 2 cuộc cấp huyện với trên 15000 người tham gia. đã tuyển chọn được trên 1200 thanh niên nhập ngũ. Có trên 1800 đối tượng 2,3,4 và trên 10.000 học sinh PTTH được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng…..

         Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, UBND huyện Yên Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nghị định 152/2007-ND-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực, cùng với đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sư, Công an và các ngành đoàn thể huyện, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định, KT-XH phát triển, An ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Image347

Đ/c Bùi Văn Hải, chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể  đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Tại Hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Đài Yên Thủy

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Đài Truyền hình - Truyền thanh huyện